K.V.K.K. Aydınlatma Metni

KVK (Kişisel Verilerin Korunması)

Değerli Ziyaretçi,

Gönder Yönet Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi (“Gönder Yönet”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, GÖNDER YÖNET ismi vermiş olduğumuz Uluslararası İhracat ve Tedarik Zinciri Yönetimi Bulut Uygulaması yazılımı (“GÖNDER YÖNET”) ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gönder Yönet olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, internet sitemiz aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Veri internet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız (telefon numaramız ve e-posta adresimiz) aracılığıyla bize iletebileceğiniz ad-soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, firma/kurum bilgileriniz ve tarafımıza iletebileceğiniz mesaj içerisinde yer alabilecek diğer kişisel verilerinizi kapsamaktadır.

İnternet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza bakabilirsiniz. Şimdiden belirtebiliriz ki çerez politikamız uyarınca, yalnızca internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler aracılığıyla kimliğinizi belirleyebilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, bizimle iletişime geçmediğiniz sürece herhangi bir kişisel verinizin işlenmeyeceğini temin ederiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

İletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde kişisel verileriniz, iletişim talepleriniz ve mesajlarınız, GÖNDER YÖNET’i kullanmaya başlamadan önce GÖNDER YÖNET hakkında bilgi elde etmeye yönelik ise sizlere cevap verilebilmemiz amacıyla ve Kanun m. 5/2 (c) düzenlemesi uyarınca işleme faaliyetinin “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenmektedir,

GÖNDER YÖNET ile ilgili olmayan diğer tüm iletişim talepleriniz ve mesajlarınız ise sizlere cevap verilebilmemiz amacıyla ve Kanun m. 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işleme faaliyetinin “meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenmektedir,

GÖNDER YÖNET olarak daha iyi hizmet üretebilmek, e-ihracatın önündeki engelleri en aza indirmek hedefleriyle geliştirdiğimiz GÖNDER YÖNET bulut bilişim hizmetlerinin ve bu kapsamda sizlere sunmayı hedeflediğimiz diğer hizmetlerimizin (hava ekspres kargo, depolama ve diğer gönderi hizmetleri) en etkin şekilde gerçekleşebilmesi için, meşru menfaatimiz kapsamında, temel hak özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde, iletişim taleplerinizin ve mesajlarınızın doğru ve zamanında cevap verilmesini temin etmek, hizmetlerimizin mevzuata ve GÖNDER YÖNET standartlarına uygunluğunun denetlenmesi, taleplerinize ve mesajlarınıza ilişkin yanıtlara ulaşabilmeniz için gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi, taleplerinizin ve mesajlarınızın kimliğinizden bağımsız olarak geri bildirimler olarak değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen anonim verilerin siz potansiyel müşterilerimize verilecek hizmetlerimizin iyileştirilmesi, GÖNDER YÖNET’in taleplerinizi daha iyi karşılayabilecek şekilde sürekli geliştirilmesi ve ücret politikalarımızın belirlenmesi için kullanılması amaçlarıyla da kişisel verilerinizi işlememiz mümkün olabilir. Bu paragrafta belirtilen amaçlar için adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel verileriniz kullanılmayacaktır. Yalnızca iletişim talepleriniz ve mesajlarınızda yer alan bilgiler açık rızanıza gerek olmadan kullanılabilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, GÖNDER YÖNET'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun m. 5/2 (ç) kapsamında ve GÖNDER YÖNET'in haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun m. 5/2 (e) amacıyla da açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

Son olarak, GÖNDER YÖNET hakkındaki gelişmeler ve GÖNDER YÖNET'in ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak istemeniz durumunda, iletişim verileriniz ve adınız-soyadınız, Kanun m. 5/1 düzenlemesi uyarınca açık rızanıza dayanarak, GÖNDER YÖNET'ten tanıtım ve pazarlama amaçlı elektronik ileti almayı kabul etmeniz halinde ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde basılı iletişim materyalleri hazırlamak ve iletmek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun çerçevede ticari elektronik ileti göndermek dahil pazarlama iletişimi yapmak, tanıtım ve haber bültenleri göndermek, hukuk ve yazılım dünyasındaki güncel gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlarıyla da şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen işleme amaçlarımızı yerine getirebilmek için gerekli olması halinde ve yalnızca ilgili amaçlar için gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz;

-Navlun hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla taşıyıcı ya da diğer alt taşıyıcı şirketlere,

- Grup içi kararların alınabilmesi için GÖNDER YÖNET’in dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer şirketlerle,

- Taleplerinize ve mesajlarınıza cevap verilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi ve diğer firmalarla (örneğin yazılım teknik destek ve bakım hizmetleri sunan firmalar, elektronik ticaret şirketleri, kampanya ve ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin teknoloji şirketleri, mali müşavir ve bağımsız denetim firmaları, avukatlar, arşivleme veya IT/bilgi teknoloji firmaları, CRM analistleri ve CRM firmalarıyla),

- Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verilerinizi, iletişim kanallarımız (internet sitemiz, telefon numaramız ve e-posta adresimiz) aracılığıyla doğrudan sizden elde ediyoruz. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

- Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

GÖNDER YÖNET olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarımız ve yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:

GÖNDER YÖNET YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Egeperla Blok No: 10/143

Konak İzmir

Tel: 0 (850) 307 50 88

E-posta: info@gonderyonet.com